Доступные курсы

работа_преподавателя_в_условиях_дистанционного_обучения

работа_преподавателя_в_условиях_дистанционного_обучения

Курс

Жаратылыстану-математика бағытындағы жалпы білім беретін мектептің 11-сынып оқушыларына арналған оқулық

Жаратылыстану-математика бағытындағы жалпы білім беретін мектептің 11-сынып оқушыларына арналған оқулық

Курс

test

test

Курс

Менеджмент в образовании и электронная документация

Менеджмент в образовании и электронная документация

Курс

Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі оқытушылардың жұмыс ортасы (moodle), электрондық оқу-әдістемелік кешенін (ЭОӘК) әзірлеу және енгізу, пәнді сүйемелдеу

Қашықтықтан оқыту жүйесіндегі оқытушылардың жұмыс ортасы (moodle), электрондық оқу-әдістемелік кешенін (ЭОӘК) әзірлеу және енгізу, пәнді сүйемелдеу

Курс

Работа в СДО (moodle), разработка и Ввод ЭУМКД, сопровождения курса

Работа в СДО (moodle), разработка и Ввод ЭУМКД, сопровождения курса

Курс

Компьютер сәулеті

Компьютер сәулеті

Курс

Архитектура компьютера

Архитектура компьютера

Курс

Схемотехника негіздері

Схемотехника негіздері

Курс

Основы схемотехники

Основы схемотехники

Курс

Қолданбалы криптология

Қолданбалы криптология

Курс

Прикладная криптология

Прикладная криптология

Курс

Анық емес жүйелер және желілер

Анық емес жүйелер және желілер

Курс

Нечеткие системы и сети

Нечеткие системы и сети

Курс

Нейрондық желілер

Нейрондық желілер

Курс

Нейронные сети

Нейронные сети

Курс